The Customer Experience Scan

Waar staat onze organisatie eigenlijk? De CX Scan geeft richting aan (nog) meer klantgerichtheid!

De Customer Experience Scan stelt de diagnose en activeert klantgerichtheid!

Gevestigde organisaties gaan failliet en disruptors maken de concurrentie sterker. Je moet luisteren naar en leren van klanten om de positie van je organisatie in de markt te behouden en uit te kunnen bouwen.

Customer Experience maakt het verschil. Maar waar begin je of hoe ga je verder? Er zijn veel activiteiten die je kunt oppakken, maar welke leiden tot resultaat en hoe zorg je dat de activiteiten elkaar versterken? De Customer Experience (CX) scan helpt je daarbij!

  • De CX scan stelt een diagnose over waar je als organisatie staat wat betreft klantgerichtheid. Het brengt op een heldere manier in kaart wat al goed gaat en welke onderwerpen verbetering nodig hebben.
  • De CX scan creëert een goede basis voor besluitvorming om richting te bepalen hoe je klantgerichtheid meer in het DNA van jouw organisatie krijgt;  zodanig dat het ook voelbaar is voor al je klanten.
  • De CX scan zorgt voor een kapstok waaraan alle activiteiten rondom klantgerichtheid gehangen worden, zodat ze met elkaar in verbinding zijn en elkaar aanvullen.

De integrale benadering van de CX Scan zet jouw organisatie in beweging; stap voor stap naar (nog) meer klantgerichtheid.

De aanpak van de CX Scan:

  • Centraal in de scan staat de Customer Excellence chain. Deze chain omvat de vijf succesfactoren die mede bepalend zijn voor de mate waarin jouw organisatie klantgericht is.
  • We gaan in gesprek met jouw klanten en met je medewerkers over hun beleving van deze factoren! We achterhalen uiteraard de perceptie en behoeften van je klanten, maar de scan reikt verder dan dat. Het gaat ook over hoe jouw eigen medewerkers naar de organisatie kijken. Een klantgerichte cultuur is een belangrijke sleutel tot een optimale en duurzame klantbeleving.
  • De uitkomsten worden gepresenteerd en gezamenlijk identificeren we de prioriteiten en maken we de actiepunten concreet. Op basis van deze CX scan wordt een routekaart gemaakt, met daarin concrete vervolgstappen om de organisatie (nog) klantgerichter te maken.

De CX Scan biedt inzicht, creëert overzicht, een scherpe focus en zet aan tot de juiste acties voor een hogere klantbeleving.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de CX Scan voor jouw organisatie?

Neem dan contact op met:

Gaby Remmers: 06 458 96 569 / gaby.remmers@n3wstrategy.com 

 

 

Jasper van Bochove: 06 815 62 614 / jasper.vanbochove@n3wstrategy.com

HitTheNECXTLevel