G-NPS : aanstekelijk enthousiasme doet klantenkring groeien

Verbeter de dienstverlening

In de publieke sector wordt de afgelopen jaren steeds meer energie gestoken in het verbeteren van de dienstverlening aan klanten. N3Wstrategy heeft hiertoe de NPS voor de publieke sector methode geïntroduceerd op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de persoon van Frank Faber werden zij geïnspireerd tijdens een van onze eerste Nationale NPS Events.

for us

In 2012 is NPS voor de publieke sector gestart met een pilot bij 7 overheidsorganisaties. Resultaat was directe verbetering van processen en vooral veel enthousiasme bij de medewerkers. De snelle en concrete feedback van klanten direct naar de betrokken afdelingen en medewerkers maakt bronanalyse eenvoudig. De daarop volgende verbeterinitiatieven ervaren klanten direct in een verbeterde dienstverlening. Klanten en medewerkers vinden het prettig dat ze serieus worden genomen.

De uitrol vanNPS voor de publieke sector verloopt voorspoedig,  juist dankzij het enthousiasme van de medewerkers. We krijgen voortdurend verzoeken voor introductiegesprekken “omdat men gehoord heeft van een collega-organisatie.” Een mooi bewijs van de kracht van Promotors.

Lees meer over NPS voor de publieke sector

HitTheNECXTLevel