Chief Customer Officer - Netwerk NL

Ondersteunt met inspiratie, kennisuitwisseling en een betrouwbaar netwerk.

CCO NL NETWERK

Onlangs hebben wij een bijeenkomst bij Tesla georganiseerd. Wat een inspirerende locatie is dat en dat geldt ook voor het verhaal van Tesla: ‘Alles doen om de overgang naar duurzame energie te versnellen’. Of het nu de auto’s, de energieopslag of de nieuwe solar-dakpannen betreft, alles is gericht op het onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij het Chief Customer Officer – Netwerk NL aangekondigd. Omdat deze rol in de meeste organisaties nog ondervertegenwoordigd is en de komende jaren steviger kan en moet worden ingericht. Het CCO NL Netwerk wil daarin ondersteunen met inspiratie, kennisuitwisseling en een betrouwbaar netwerk. Een netwerk waar men vrijuit kan spreken en van elkaar kan leren.

In de gevisualiseerde feedback – ontvangen van de deelnemers aan onze bijeenkomst bij Tesla –  zie je al snel de essentie: Alle deelnemers onderstrepen de noodzaak voor dit netwerk en 80% van alle aanwezigen wil actief aan dit netwerk deelnemen. Dat betekent dat wij hebben besloten om het CCO NL NETWERK in te richten. Rekening houdend met de wensen die de deelnemers hebben aangegeven.

In de komende weken stellen wij een jaarprogramma met topsprekers en momenten van ervaringsuitwisseling. Het CCO NL Netwerk dat jouw organisatie een sterk groei impuls geeft!

chief-customer-officer-netwerk-nl 

HitTheNECXTLevel